Címkék

,

The_Master_and_Margarita_by_pawlack

Forrás: Pawlack – DeviantART

“– Maguk írók? – kérdezte a nő.
– Föltétlenül – válaszolta Korovjov önérzetesen.
– És hol az igazolványuk? – makacskodott a nő.
– Elragadóan bájos hölgyem… – kezdte Korovjov behízelgően.
– Nem vagyok elragadóan bájos – vágott szavába a nő.
– Ó, de kár! – mondta Korovjov csalódottan, és így folytatta: – Nos, ha nem óhajt elragadóan bájos lenni, akkor ne legyen az, ámbátor igazán nagyon kellemes volna. Tehát, ha meg akarunk győződni arról, hogy Dosztojevszkij író, vajon az igazolványát kell-e kérnünk? Nem, vegyük elő bármelyik regényének bármelyik lapját, és igazolvány nélkül is azonnal meglátjuk, hogy íróval van dolgunk. Egyébként, azt hiszem, nem is volt semmiféle igazolványa… mit gondolsz? – fordult a Behemóthoz.
– Akármibe fogadok, hogy nem volt – erősítette meg a kandúr; benzinfőzőjét az asztalra állította a főkönyv mellé, és mancsával törölgette a verítéket kormos homlokáról.
– De ön nem Dosztojevszkij – mondta a nő, aki valósággal elszédült Korovjov szóáradatától.
– Ki tudja, ki tudja! – válaszolt Korovjov.
– Dosztojevszkij meghalt – mondta rá a nő, de eléggé bizonytalanul.
– Tiltakozom! – kiáltott fel szenvedélyesen a Behemót. – Dosztojevszkij halhatatlan!”

Bulgakov: A Mester és Margarita (részlet)