Balaton 030

  • “…Ezt az úgynevezett realitás-világszemléletet a modern társadalom külön e célra szervezett intézményrendszerrel tartja fenn. Ez az intézmény a sajtó. A világ mint trágyagödör, gyűjtőfogház, bordély és zsibvásár…

    … Bennem akkor különös gyanú ébredt. Azt gondoltam, hogy hátha mégis az a valóság, ami gyermekkoromban és a művészben és az Isten közelében tartózkodó emberben él? Hátha az emberek mind valamely tévedés áldozatai? Véleményemben megerősített az, hogy se közel, se távol egyetlen embert se láttam, aki ne lett volna csődben…Már akkor sejtettem valamit abból, hogy a valóság mágikus természetű, vagyis, hogy a realitás szakrális. Egyáltalában nem undor és kanális és kutyakomédia…” 


Hamvas Béla: Silentium-Titkos jegyzőkönyv- Unicornis.-1987. Budapest, Vigilia.- 277p. (Apokalyptikus monológ 110p.)

Reklámok